Föreläsningar

Vi kommer gärna ut och berättar om våra tankar kring boendekoncept. Här nedan finns exempel på tidigare föreläsningar.

Mölndal – Byggbenchen – Sveriges Byggindustrier och Fastighetsägarna – föreläsning inför ca 150 beslutsfattare i Västsverige om vikten av att alla har grepp om vad som driver kostnaden vid nyproduktion av bostäder.

Lerum – en serie föreläsningar och workshops för att skapa en större samsyn hos näringsliv, tjänstemän och politiker för de olika intressen som måste förenas för kunna uppnå en framgångsrik och genomförbar samhällsutveckling.

Fyrbodal – föreläsning för näringslivets representanter, politiker och tjänstemän om de förutsättningar som behövs för att kunna skapa fler hyresrätter – i Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg m. fl. orter.

Skaraborg – Sveriges Byggindustriers årliga forum – fokus på ekonomiska förutsättningar för utveckling av hyresrätter och bostadsrätter i de olika orterna och marknaderna i Skaraborg – från Lidköping till Tidaholm och Hjo till Mariestad och Gullspång.

Göteborg – ett antal framträdanden i bland annat Älvrummet kring utvecklingen av Älvstaden.

Alingsås – arrangör och konferencier för bomässan Välkomna Hem – nya bostäder i Alingsås 2019.

Paris – föreläsning för ledningen av Saint-Gobain om förutsättningarna för långsiktig utveckling av ur alla aspekter hållbara material och metoder i byggbranschen i Sverige, Europa och globalt.

Stockholm – ett antal föredrag i byggbranschen om vikten av systematisering av byggmetoder, förenklingen av detaljplaner för att undvika onödiga kostnadsökningar samt vikten av klarsynt analys i förskrivningen av nya och i stora delar obeprövade byggmaterial samt energikrav och metodval vid utformningen av nya byggnader, kvarter och stadsdelar.

Sverige – ett antal föredrag i branschen och i olika kommuner om vikten av att service, bostäder och arbetsplatser utvecklas hand i hand så att vi som land inte fastnar i funktionssegregerade stadsmiljöer som vi inte med rimliga medel kan komma till rätta med på 50-100 års sikt.

Henrik Person Harfner från Axeby Bostad har goda erfarenheter av att hålla i föreläsningar och workshops.
Henrik Person Harfner från Axeby Bostad har goda erfarenheter av att hålla i föreläsningar och workshops.
Henrik Person Harfner från Axeby Bostad har goda erfarenheter av att hålla i föreläsningar och workshops.