Parkvillorna

När vi säger ”koncept” så menar vi ett nytt sätt att ta sig an utvecklingen av en plats. Mycket av det som byggs i Sverige idag är väldigt likriktat. När vi valde inriktning för Ingareds Höjd, till exempel, så ville vi skapa en ny typ av hus som skulle vara väl förankrade i Alingsås träarkitektur och samtidigt kunna erbjuda kvaliteter som utblickar, mysighet, stora balkonger, väl möblerbara bostäder med ljusa matplatser och rum samt privata utemiljöer till varje bostad. Vi vet att alla vill kunna känna att man har en egen sfär, så vi ville skapa stora balkonger utan insyn och egna trädgårdar som hör till bostäderna i markplan. Att uppnå en känsla av närhet och omsorg har varit ett av målen.

Parkvillorna ett koncept från oss på Axeby Bostad

Denna målbild resulterade till slut i konceptet Parkvillorna.

Det är hus i tre våningar med balanserade, vackra gavlar, former man kan känna igen sig i och hus utan någon känsla av baksida. De hämtar sin inspiration i Alingsås, i Örgryte och Änggården i Göteborg och som vill signalera en känsla av trygghet och tradition.

Konceptet Parkvillorna kan varieras alltifrån tio lägenheter i ett hus ända upp till 20 lägenheter, beroende på tomtens storlek och platsens behov. Det gemensamma för Parkvillorna är formspråket (med vackra gavlar, glasverandor och stora, privata balkonger) och funktionen (med välplanerade, mysiga lägenheter och hiss i husen).

Axeby Bostad välkomnar förslag om nya projekt där konceptet Parkvillorna kan skräddarsys för att åstadkomma bästa möjliga miljöer, anpassade till omgivningen och med trevligast möjliga utformning.

Det vi bygger idag skall finnas kvar i minst hundra år och då måste husen vara omsorgsfullt utformade och byggda – med god kvalitet utifrån väl beprövad teknik, kloka vägval och medvetet, noggrant hantverk.