Projektbeskrivning

Älvstaden – Göteborg – Henrik Persson Hvarfner arbetade 2016-2017 som stadsutvecklingschef med ansvar för samordningen av projekt Älvstaden – utveckling av 25 000 bostäder och 45 000 arbetsplatser på båda sidor om Göta Älv.