Projektbeskrivning

Stadsskogen – idén Boulevarden, Torget och Tornet – samarbete mellan Alingsåshem, TB-Gruppen, Peab och Axeby Bostad i syfte att färdigställa bebyggelsen och gatumiljön längs Stadsskogsgatan. Projektet ledde fram till att TB-Gruppen nu bygger Lodge, att Peab nu bygger Ädellövsskogen, att Alingsåshem byggde 53 hyresrätter och att Axeby Bostad planerar byggnation av Tornseglaren med 30 lägenheter i två huskroppar med utblickar ner över Kavlås och Sörhaga och Alingsåsviken.