Projektbeskrivning

Lövekulle Stationsstad – Axeby Bostad, Serneke, Peab och TB-Gruppen jobbar för att ihop med Alingsås kommun och alingsåsarna utveckla staden västerut i riktning från Västra Sörhaga via Mjörnstranden upp över Stadsskogen ända bort till E20 vid Vardsjön – för att säkerställa en hållbar utveckling av Alingsås kring återetableringen av en pendeltågsstation vid Lövekulle – 5 000 bostäder, arbetsplatser, service och en upplevelserik strandpromenad från piren till Lövekulle Camping.

Lövekulle Stationsstad