Projektbeskrivning

Rådmanskulle – 8 kedjehus, ritade individuellt för varje kund – lösvirkesbyggnation genomförd av Alingsås Trähus 2006.