Projektbeskrivning

Tornseglaren – kommande byggnation i Stadsskogen, Alingsås – två hus med 14 helt unika bostäder i varje hus, totalt 28 lägenheter.