Med ett uttryck som får kommunen att häpna skapar Henrik och Anna på Axeby bostad hem för Alingsåsare som vill ha någonting utöver det vanliga!